Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Miljöansvar

Dyk och Flottservice AB:s kärnverksamhet är service och reparationer av livräddningsutrustning samt återförsäljare av båttillbehör.

Genom att säkerställa att alla ingående material uppfyller relevanta miljökrav från leverantörer, partners och myndigheter, samt att verksamheten bedrivs internt på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt, arbetar Dyk och Flottservice AB mot en minskad miljöpåverkan och bättre säkerhet ombord samt bidrar till den hållbara utvecklingen både lokalt och globalt.

Dyk och Flottservice miljöpåverkan är främst indirekt och omfattar bland annat påverkan från fartyg som företaget servar, samt transporter genom partners, kunder (där fartyg utgör en betydande del) och leverantörer. Den direkta påverkan på miljön består främst av företagets energianvändning, förbrukning av kemikalier, transporter samt avfall.

Med syfte att minska sin direkta miljöpåverkan och bidra till en minskad indirekt miljöpåverkan, har Dyk och Flottservice AB tagit fram en miljöpolicy och tillhörande miljömål. Målen gäller 2020-2025. Samtliga anställda skall ta del av policyn och målen som skall användas som en plattform för specifika miljöåtgärder och ökad miljöhänsyn hos personalen.

Miljöpolicyn tar avstamp i Dyk och Flottservice AB:s verksamhet samt i United Nations Global Compact:s miljörelaterade principer.

Miljöpolicy

 • Dyk och Flottservice AB skall följa gällande lokal och nationell lagstiftning, och andra relevanta nationella och internationella normer och krav.
 • Dyk och Flottservice AB skall arbeta förebyggande vad gäller miljöutmaningar samt genomföra aktiviteter och åtgärder som krävs för en förbättrad miljöprestanda.
 • Negativ miljöpåverkan vid utförande av service, under utbildningstillfällen samt övningar skall minimeras.
 • Användningen av energi, kemikalier och andra resurser skall kontinuerligt optimeras och effektiviseras.
 • Avfall skall sorteras och hanteras på ett optimalt sätt.
 • Energieffektiviseringen som påbörjades 2010 skall pågå kontinuerligt.
 • Energianvändningen (el, gas med mera) skall minimeras och miljöhänsyn skall tas i val av energileverantörer.
 • Personal skall lägga sina transportsträckor på ett så effektivt sätt som möjligt för att undvika onödiga resor med bränsledrivna transportmedel och körning med tomma fordon.
 • Personal uppmanas att välja transportmedel med lägre miljöpåverkan i de fall det är möjligt.
 • Miljöaspekter skall vägas in vid inköp av materiel och varor för internt bruk samt återförsäljning.
 • Dyk och Flottservice AB strävar efter samarbeten som främjar ett långsiktigt miljöarbete.

Miljömål

 • Avfallshanteringssystemet skall ses över och eventuellt förbättras (ökat antal avfallskategorier, optimerad avhämtning med mera).
 • Leverantörer skall kartläggas utifrån deras storlek och lokalisering, och därmed miljöpåverkan.
 • Möjligheten att öka andel energi från förnybara källor skall utredas.
 • Koldioxidkartläggning av verksamheten skall genomföras och därefter uppdateras med jämna mellanrum.
 • Bilparken skall ses över med syfte att öka andel fordon med bättre miljöprestanda.
 • Miljöhänsyn i inköp skall tas i en större grad genom att miljöspecifika krav skall inkluderas i upphandlingar.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan