Varumärken

Stöldskydda din båt

2017-02-25

Under 2014 stals ca 2500 båtmotorer och de båtrelaterade stölderna uppgick till över 7000 stycken. 

Här följer lite råd för att förhindra stölder ur eller av din båt:

Använd rätt lås
• Lås fast båten med godkänt hänglås och kätting i lägst klass 2 om båten väger under 200 kg. Båtar över 200 kg ska låsas med godkända hänglås och kätting i lägst klass 3.
• Se till att båten sitter väl förankrad med en klass 3-kätting i bryggan.
• Utombordsmotorn ska låsas med godkänt båtmotorlås eller med hänglås och kätting i klass 3.
• Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.

Märk och gör båten och andra delar identifierbara
Idag stjäls många drev, växelhus och båttrailrar. En anledning till att de stjäls är att de är näst intill omöjliga att identifiera. Märk därför framförallt dessa delar men även annan elektronisk utrustning. Många båtföretag runt om i Sverige utför märkning. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.

Övrigt
• Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.
• Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
• Försök att ”tänka som en tjuv” – hitta de svaga länkarna och förebygg där.
• Töm båten på värdefull utrustning när du lämnar den t ex VHF:er och dylikt
• Vinterförvara utombordare separat inlåst.
• Ha ingen bensin i dunkar

Se våra låskättingar >>


Se våra motorlås >>


Kolla gärna klippet nedan där Båtsamverkan ger tips inför hösten.
Share |

X